Zjawiskiem, które bardzo ściśle wiąże się z mediami jest oczywiście Public Relations czyli mówiąc w skrócie kreowanie pewnej marki – nie ważne czy dotyczy to indywidualnej osoby, przedsiębiorstwa czy chociażby partii politycznej. PR nastawiony jest z góry na osiągnięcie sukcesu dlatego właśnie w tym celu niezbędne jest wykorzystywanie mediów, które jak wiadomo mają dostęp do szerszego grona potencjalnych odbiorców mogących wpływach na 8 takie a nie inne nastroje społeczeństwa. Specjaliści z dziedziny kreowania marki ściśle współpracują z mediami – bardzo często wystawiają swoich klientów na tak zwane pozowane sesje, które mają przedstawić ich osobę w pozytywnym świetle. Jak wiadomo media potrafią niemal wszystko dlatego są to naprawdę dobrze pomyślane zabiegi, które zazwyczaj przynoszą sukcesy. Nawet jeśli media nie chcą współpracować z daną grupą specjalistów i źle wyrażają się o danej osobie czy instytucji to tak naprawdę i tak robią im swego rodzaju reklamę ponieważ w środowiskach społecznych jest głośno na dany temat.