Jednak wiadomości w takim określeniu to na pewno bardzo ogólny i bardzo często spotykany termin. To akurat jest pewne i klarowne. Możemy zauważyć, że wiadomości dzielą się na wiele czynników. tutaj na pewno charakterystycznym czynnikiem jest podziałów na wiadomości dobre i te złe. Chodzi nam w takim układzie o wszelkiego rodzaju informacje wpływające na nas pozytywnie lub negatywnie. To akurat w takich okolicznościach jest jasne.7 Nie zawsze wiadomości są dobre. Czasami niestety do naszej świadomości dochodzą negatywne czynniki. Możemy wówczas zauważyć nagłe reakcje typowo ludzkie. Nie powinno to akurat nikogo zadziwiać. Widzimy wtedy nagłe zmiany humoru, relacji między ludzkich lub innych tego rodzaju czynników. na pewno jest to uwarunkowane rodzajem wiadomości. Dlatego podawana oraz opisywana w niniejszym tekście klasyfikacja jest taka ważna i na pewno taka potrzebna. Widzimy to na każdej sytuacji i na każdym kroku naszego życia. Na pewno jest to bardzo istotne i nie powinniśmy tego ignorować. Możemy to zaobserwować nawet na własnym przykładzie.